احمد زینی Ahmad Zeini

احمد زینی هکر رشد Ahmad Zeini

من یه هکر رشد هستم و دوست دارم به کسب وکار و استارتاپ ها کمک کنم به رشد سریع و پایداری دست پیدا کنند.
به تجربه کاربری و استراتژی محتوا خیلی علاقه دارم و در هک رشد از اونها به خوبی کمک میگیرم .
راستی نوشته ها و فعالیت من رو در بلاگ هک رشد میتونید دنبال کنید.